• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,520
36,600
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,530
36,590
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,520
36,600
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,530
36,590
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,510
36,650
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,530
36,630
Nguyên liêu 9999 - HN
34,730
34,830
Nguyên liêu 999 - HN
34,680
34,780
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,500
36,600
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,510
36,590

Cập nhập lúc: 17:06 16/10/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
37,174.4737,327.62--
USD/VND
(Liên NH)
23,29023,378--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36523660
SJC HN36533659
Kim Tuất36523660
Kim Thần Tài36523660
Lộc Phát Tài36523660
Kim Ngân Tài36523660
Hưng Thịnh Vượng34733513
Nguyên liệu 99.9934733483
Nguyên liệu 99.934683478
Nữ trang 99.9934653535
Nữ trang 99.934553525
Nữ trang 9934193489
Nữ trang 18k25412671
Nữ trang 16k23992529
Nữ trang 14k19522082
Nữ trang 10k13681498
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36513665
SJC ĐN Buôn36533663
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999934723485
Nguyên liệu 99934673480
Lộc Phát Tài36513665
Kim Thần Tài36513665
Nhẫn H.T.V34733513
Nữ trang 99.9934653535
Nữ trang 99.934553525
Nữ trang 9934193489
Nữ trang 18k25412671
Nữ trang 6823992529
Nữ trang 14k19522082
Nữ trang 10k13681498

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36523660
SJC buôn36533659
Kim Tuất36523660
Kim Thần Tài36523660
Lộc Phát Tài36523660
Nhẫn H.T.V34733513
Nguyên liệu 999934773487
Nguyên liệu 99934723482
Nữ trang 99.9934573527
Nữ trang 99.934473517
Nữ trang 9934273497
Nữ Trang 18k25302660
Nữ Trang 14k19422072
Nữ trang 6822812351
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611