• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,750
36,820
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,760
36,810
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,740
36,820
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,750
36,810
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,740
36,880
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,760
36,860
Nguyên liêu 9999 - HN
36,450
36,600
Nguyên liêu 999 - HN
36,350
36,500
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,740
36,820
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,750
36,810

Cập nhập lúc: 16:48 19/01/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
36,168.8936,315.31--
USD/VND
(Liên NH)
22,66022,744--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36753682
SJC HN36763681
Kim Dậu36753682
Kim Thần Tài36753682
Lộc Phát Tài36753682
Kim Ngân Tài36753682
Hưng Thịnh Vượng36553710
Nguyên liệu 99.9936453660
Nguyên liệu 99.936353650
Nữ trang 99.9936203690
Nữ trang 99.936103680
Nữ trang 9935743644
Nữ trang 18k26582788
Nữ trang 16k25092639
Nữ trang 14k20432173
Nữ trang 10k14331563
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36743688
SJC ĐN Buôn36763686
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999936453662
Nguyên liệu 99936353652
Lộc Phát Tài36743688
Kim Thần Tài36743688
Nhẫn H.T.V36553710
Nữ trang 99.9936203690
Nữ trang 99.936103680
Nữ trang 9935743644
Nữ trang 18k26582788
Nữ trang 6825092639
Nữ trang 14k20432173
Nữ trang 10k14331563

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36743682
SJC buôn36753681
Kim Dậu36743682
Kim Thần Tài36743682
Lộc Phát Tài36743682
Nhẫn H.T.V36553710
Nguyên liệu 999936543668
Nguyên liệu 99936443658
Nữ trang 99.9936263696
Nữ trang 99.936083678
Nữ trang 9935903660
Nữ Trang 18k26572787
Nữ Trang 14k20412171
Nữ trang 6823942464
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611