• Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
DOJI HN lẻ(nghìn/lượng)
36,280
36,380
DOJI HN buôn(nghìn/lượng)
36,290
36,370
DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,290
36,390
DOJI HCM buôn(nghìn/lượng)
36,300
36,380
DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,290
36,440
DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,310
36,420
Nguyên liêu 9999 - HN
35,270
35,360
Nguyên liêu 999 - HN
35,210
35,310
DOJI HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,290
36,390
DOJI HP buôn(nghìn/chỉ)
36,300
36,380

Cập nhập lúc: 17:16 18/12/2018

(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
(Nghìn/
lượng)
(tg)
Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAskCao nhấtThấp nhất
XAU/USD
(Giao ngay)
1,323.891,324.34--
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
37,131.3837,287.70--
USD/VND
(Liên NH)
23,26323,353--
Trực tiếp từ: Easy-forex & TPBank

Bảng giá tại Hà Nội

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC HN lẻ36283638
SJC HN36293637
Kim Tuất36283638
Kim Thần Tài36283638
Lộc Phát Tài36283638
Kim Ngân Tài36283638
Hưng Thịnh Vượng35263566
Nguyên liệu 99.9935273536
Nguyên liệu 99.935213531
Nữ trang 99.9935063576
Nữ trang 99.934983568
Nữ trang 9934753545
Nữ trang 18k25722702
Nữ trang 16k24282558
Nữ trang 14k19762106
Nữ trang 10k13851515
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611

Bảng giá tại Đà Nẵng

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC ĐN lẻ36293644
SJC ĐN Buôn36313642
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611
Nguyên liệu 999935243537
Nguyên liệu 99935203532
Lộc Phát Tài36293644
Kim Thần Tài36293644
Nhẫn H.T.V35263566
Nữ trang 99.9935063576
Nữ trang 99.934983568
Nữ trang 9934753545
Nữ trang 18k25722702
Nữ trang 6824282558
Nữ trang 14k19762106
Nữ trang 10k13851515

Bảng giá tại Hồ Chí Minh

Loại
Mua vào
Bán ra
SJC lẻ36293639
SJC buôn36303638
Kim Tuất36293639
Kim Thần Tài36293639
Lộc Phát Tài36293639
Nhẫn H.T.V35263566
Nguyên liệu 999935233533
Nguyên liệu 99935183528
Nữ trang 99.9935033573
Nữ trang 99.934933563
Nữ trang 9934733543
Nữ Trang 18k25652695
Nữ Trang 14k19692099
Nữ trang 6823122382
Gold (usd/oz)1195.031194.57
Quy đổi (nghìn/lượng)32442.432565.3
USD/VND (Liên NH)2251722611